• 1

Хоризонтална линија за калуповање без флаксова