• 1

Машина за обликовање под статичким притиском

  • Аутоматска машина за калупљење са статичким притиском

    Аутоматска машина за калупљење са статичким притиском

    Техничко обликовање под статичким притиском односи се на проток ваздуха са хидрауличном технологијом сабијања са више клипова, према тежини сабијања, може изабрати само хидраулично сабијање са више клипа или проток ваздуха и хидраулично сабијање са више клипа.