• 1

Машина за обликовање статичким притиском

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    Машина за аутоматско обликовање статичким притиском

    Техничко обликовање статичким притиском односи се на проток ваздуха са хидрауличком технологијом сабијања више клипних истискивања, у складу са потешкоћама сабијања, може се изабрати само хидраулично сабијање вишеклипним стискањем или проток ваздуха и хидраулично сабијање вишеклипним исцедком.